Over ons

Vereniging

Paard van Noord is een vereniging van buurtbewoners die zich hebben ingezet voor de heroprichting van de oude betonkraan langs het Zijkanaal I in Amsterdam-Noord. Rondom de kraan willen wij een ontmoetingsplek creëren. De vereniging is op 9 oktober 2014 opgericht.

Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte van bewoners aan een plek in de buurt waar bewoners met elkaar kunnen afspreken. We willen een podium bieden aan initiatieven uit de omgeving, en zo een plek creëren die de verschillende buurten uit deze regio in Amsterdam-Noord met elkaar verbindt.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf mensen: Bas Kok (voorzitter), Femke Broeze (secretaris), Diana Koster (penningmeester), Elise Kaandorp (algemeen lid) en Coskun Koçak (algemeen lid).

Ontstaan

Op 5 maart 2014 alarmeerde buurtbewoner Bas Kok tijdens de jaarvergadering van bewonersvereniging De Bongerd de aanwezige buurtgenoten: de kraan, die al enige tijd achter de school op zijn rug ligt, dreigde te worden afgevoerd. Tenminste, als niemand actie zou ondernemen. Bas Kok kreeg de aanwezigen op het puntje van hun stoel door beeldend het belang van de kraan als identiteitsdrager voor onze nieuwe buurt te schetsen. Als herinnering aan het industriële verleden van de werf waarop de buurt gebouwd was.

Ook woonbootbewoners presenteerden die avond plannen die zij al een aantal jaren geleden ontwikkelden voor een nieuwe functie van de kraan. Een samenwerking tussen het nieuwe enthousiasme en de oude plannen was geboren en de reactie op de oproep was overweldigend.

Maar liefst 20 buurtgenoten uit de Bongerd, de Banne, Kadoelen en Zijkanaal I meldden zich. Onder ons zijn stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, communicatie-specialisten, vastgoeddeskundigen, experience designers, chek koks, erfgoed deskundigen, cultuurhistorici en project managers. Op 26 maart 2014 kwamen we voor het eerst bijeen en sindsdien gaan de ontwikkelingen snel. We hebben ons in groepen verdeeld en werken nu aan: technische uitvoering, vergunningen en politiek, pr en marketing en programmering.

Betrokkenen van het eerste uur zijn: Ineke Aquarius, Robert Bochove, Mattijs Blekemolen, Sebastian Bristol, Femke Broeze, Frank Brouwer, Joris Cavelaars, Rogier Hentenaar, Elise Kaandorp, Bas Kok, Aram Leeuw, Frans Moltini, Carla Soonius, Marysa Otten, Dorien Seegers, Stefan Verhaegh, Joost Vorstenbosch, Peter Vlam, Klaas jan Wardenaar, Alice Wardenaar en Ronald de Wit. Inmiddels hebben zich al weer meer bewoners aangemeld als vrijwilliger.

Actieve bewoners stellen zich voor

Ambitie

Het Paard van Noord wil een inspirerende plek creëren aan het zijkanaal I waar omwonenden en bezoekers elkaar ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen. De locatie omvat, naast de betonkraan als industrieel erfgoed, ook nog het paviljoen aan het water als multifunctionele binnenruimte en het betonmonument (werktitel) als zitplek buiten.

De kraan moet een ontmoetingsplek worden voor de buurt, waar je lekkere koffie en drankjes kunt drinken, al dan niet met een lekker stuk taart erbij! De activiteiten die kunnen plaatsvinden op en rond de kraan zijn bijvoorbeeld: een zwemsteiger, uitkijkpost, buurtkunst, leren varen, techniek lessen, capoeira, jongerenactiviteiten, workshops taartenbakken, een stadsboerderij, kinderyoga, een ruilwinkel, etc.

Ook zou de betonnen voet een zit- en speelobject kunnen worden. Een soort amfitheater met zondagmiddagvoorstellingen. De invulling van de activiteiten is nog open, iedereen met een goed plan moet er een plek kunnen krijgen om zijn activiteiten te kunnen uitvoeren.

Activiteiten

Laagdrempelig; geen barrières voor mensen om deel te nemen, om bij te dragen en om te participeren.
Door en voor de omliggende buurten; mochten er ook activiteiten worden geïnitieerd door andere partijen die in concurrentie zijn met partijen uit de buurt , dan krijgen buurtpartijen voorrang.
Vreedzame vrijheid; alles kan en mag, zolang er geen overlast is voor buurtbewoners. De vereniging stelt in co-creatie met omwonenden een reglement op.
Talentontwikkeling; zoveel mogelijk activiteiten functioneren als leerbedrijf en staan open voor het werken met leerlingen. Het is onze ambitie om buurtondernemerschap te stimuleren en – op de langere termijn – leer- en werkplekken aan te bieden aan stagiairs van een ROC of mensen van Cordaan in Noord.

Visie

Paard van Noord is een initiatief van buurtbewoners uit de omliggende buurten van de oude kraan aan het Zijkanaal I. Ons motto luidt: ‘Ieder zijn kraan.’

Het is de visie van de initiatiefnemers om de beoogde ontmoetingsplek een breed gedragen buurtinitiatief te laten zijn. Paard van Noord stimuleert de verbondenheid tussen bewoners onderling èn hun omgeving. Als concrete plek biedt de kraan een centraal gelegen knooppunt tussen de omliggende wijken voor nieuwe verbindende activiteiten.

We willen een podium bieden aan initiatieven uit de omgeving, en zo een plek creëren die de verschillende buurten uit deze regio in Amsterdam-Noord met elkaar verbindt.

Het doel is de oude betonkraan snel opnieuw op te richten. Hierdoor wordt de omgeving verrijkt met een architectonisch icoon. Paard van Noord streeft naar een actieve ontspanningsplek, waar bewoners en bezoekers van alle leeftijden zich prettig voelen en met elkaar kennis kunnen maken. De initiatiefnemers hebben een plek voor ogen waar een vriendelijke en open sfeer heerst, waar verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen, senioren) uit de voeten kunnen, en waar gemakkelijk (nieuwe) ontmoetingen plaatsvinden.

Deze ontmoetingsplek omvat behalve de betonkraan als industrieel erfgoed ook een paviljoen aan het water als multifunctionele binnenruimte, en het betonmonument (werktitel) als zitplek buiten.

Doe mee!

Het Paard van Noord is volop in ontwikkeling en de toekomstige ontmoetingsplek kan nog verschillende vormen aannemen. De uiteindelijke realisering is afhankelijk van beschikbare fondsen en sponsoring, technische mogelijkheden en mogelijke samenwerkingsverbanden met andere partijen. We staan open voor iedereen die mee wil doen met ons buurteninitiatief. Als je wilt meedoen of meedenken: laat een berichtje achter op onze Facebookpagina of stuur ons een mailtje.

Er is vast iets wat jij goed kan! Sluit je daarom ook aan bij het Paard van Noord en help mee dit project te realiseren.

Stuur ons een mailtje

Programma van Eisen

Een belangrijke stap naar de oprichting van het Paard van Noord is het Programma van Eisen. Het is een gedetailleerde technische beschrijving van de eisen die er zijn om de hijskraan veilig op te kunnen richten en te kunnen gebruiken.

Er staan twee mogelijke scenario’s beschreven in het programma: een minimale en een ruimere variant. Deze verschillen in leefruimte, veiligheid, mogelijkheden, en uiteraard ook in kosten. Het ligt nog niet vast welk scenario het uiteindelijk gaat worden.

Onze wens is om een basisruimte te creëren in het machineruim. Dat gaat om 6 x 3,5 m. Daarmee krijgen we een uitvalsbasis voor al onze activiteiten. Het balkon eromheen biedt meer oppervlakte, en dus ook ruimte aan meer mensen, wat leuk is voor activiteiten tijdens mooi weer :-)
De waarschijnlijkheid dat het gebruik van de kraan ook hoger gaat dan dit balkon/terras, bijvoorbeeld als een publieke uitkijktoren, niet heel groot. Dit is ons afgeraden door verschillende experts, gezien de gevolgen die het heeft voor verantwoordelijkheid/veiligheid, regelgeving en vergunningen.

Voor een prachtige impressie van hoe het er uit kan gaan zien, en voor meer details, kun je het Programma van Eisen hier bekijken:PvE-PVN 2

Power to the people!